Legenda symbolov na údržbu textílií

 

LEGENDA symbolov použitia

 

PRANIE

ČISTENIE

BIELENIE SUŠENIE ŽEHLENIE

 

 

1. Symboly PRANIA

V prvých troch symboloch sú väčšinou čísla, ktoré určujú maximálnu teplotu vody pri praní.

bežné pranie,
žmýkanie aj pláchanie
šetrné pranie,
mierne žmýkanie,
bežné pláchanie
veľmi šetrné pranie,
mierne žmýkanie a
nežmýkať ručne,
mierne pláchanie
pranie len v rukách,
neprať v práčke,
max. teplota vody
40 °C
nesmie sa prať,
jemná manipulácia
v mokrom stave

 

max. teplota vody 20°C, bežné pláchanie aj žmýkanie max. teplota vody 30 °C, bežné pláchanie aj žmýkanie max. teplota vody 40 °C, bežné pláchanie aj žmýkanie max. teplota vody 50 °C, bežné pláchanie aj žmýkanie max. teplota vody 60 °C, bežné pláchanie aj žmýkanie max. teplota vody 90 °C, bežné pláchanie aj žmýkanie max. teplota vody 95 °C, bežné pláchanie aj žmýkanie

 

2. Symboly ČISTENIA

môže sa
čistiť chemicky
nesmie sa
chemicky čistiť
nesmie sa
čistiť za mokra
môže sa čistiť
uhľovodíkovými
rozpúšťadlami,
bežné postupy
čistenia
môže sa čistiť
uhľovodíkovými
rozpúšťadlami
s obmedzeným
pridaním vody,
šetrné
zaobchádzanie,
čistenie
a sušenie
pri nižších
teplotách,
bez samo-
obslužného
čistenia
môže sa čistiť
uhľovodíkovými
rozpúšťadlami
s obmedzeným
pridaním vody,
šetrné
zaobchádzanie,
čistenie
a sušenie
pri nízkych
teplotách,
bez samo-
obslužného
čistenia

 

suché čistenie,
možnosť
použitia
tetrachlóretylénu
suché čistenie,
možnosť použitia
tetrachlóretylénu,
šetrné
zaobchádzanie,
čistenie
a sušenie
pri nižších
teplotách,
bez samo-
obslužného
čistenia
suché čistenie,
možnosť použitia
tetrachlóretylénu,
šetrné
zaobchádzanie,
čistenie
a sušenie
pri nízkych
teplotách,
bez samo-
obslužného
čistenia
môže sa čistiť
za mokra,
bežné postupy
čistenia
môže sa čistiť
za mokra,
šetrné
zaobchádzanie,
čistenie
a sušenie
pri nižších
teplotách
môže sa čistiť
za mokra,
šetrné
zaobchádzanie,
čistenie
a sušenie
pri nízkych
teplotách

 

3. Symboly BIELENIA

môže sa bieliť nesmie sa bieliť nesmie sa bieliť môže sa bieliť,
nesmie sa
bieliť chlórom
bielenie chlórom

 

4. Symboly SUŠENIA

môže sa sušiť
v sušičke
nesmie sa sušiť
v sušičke
môže sa sušiť
v sušičke
pri nízkych
teplotách
môže sa sušiť
v sušičke
pri bežných
teplotách
sušiť
vo vodorovnej
polohe,
nesušiť
na šnúre
sušiť v zvislej
polohe
odkvapkaním
sušiť zavesené
na šnúre

 

5. Symboly ŽEHLENIA

môže
sa žehliť
nesmie
sa žehliť
možnosť
žehlenia
pri nízkej
teplote
do 110 °C
možnosť
žehlenia
pri strednej
teplote
do 150 °C
možnosť
žehlenia
pri vysokej
teplote
do 200 °C