Typy zavesenia

 

                          Na riasiacej páske

                                Na krúžka

                                Na putká

                Na navliekacej riasiacej páske

 

 

Galéria